ALABASTER ARCHITEKT KONRAD STYKA

Projekty budynków ogólnodostępnych, często łączących pomieszczenia o rożnej funkcji. Firma ALABASTER zajmuje się projektowaniem niewielkich obiektów tego typu.

Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
istniejącego budynku remizy OSP w Rostkowie

Projekt budowlany i wykonawczy wykonany w 2005 r,
realizacja od 2006r.,

Autor: arch. Konrad Styka


Projekt hali sportowej wielofunkcyjnej w Częstochowie

Projekt wykonawczy wykonany w 2010r,
realizacja 2010-2012,
Autorzy: Arch. Anna Kasprzyk, Arch. Anna Siwek (projekt budynku), arch. Konrad Styka (projekt wnętrz).

Oferta | Projekty domów | Projekty budynków wielorodzinnych | Projekty obiektów technologicznych
Przebudowy i adaptacje obiektów istniejących | Obiekty użyteczności publicznej | Kontakt