ALABASTER ARCHITEKT KONRAD STYKA

Firma ALABASTER architekt Konrad Styka wykonuje projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze oraz projekty wnętrz:

Domów jednorodzinnych

Budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Obiektów technologicznych

Przebudowy i adaptacje obiektów istniejących.

Budynków użyteczności publicznej

W zakres projektu wchodzi komplet opracowań wykonywanych w celu uzyskania pozwolenia na budowę i do realizacji obiektu budowlanego. Zestaw projektów ustalany jest indywidualnie na podstawie ustalonego z Inwestorem zakresu funkcjonalnego. Zazwyczaj są to:

projekt koncepcyjny wykonany w 2-3 wariantach, możliwe wykonanie makiety lub wizualizacji komputerowej (renderingu)
projekt zagospodarowania terenu (położenie projektowanego obiektu, parkingi dojazdy, śmietnik itp), wraz opisem i bilansem terenu
projektu uzbrojenia terenu w granicach lokalizacji (oświetlenie terenu, odwodnienie powierzchni, sieci i przyłącza na terenie działki)
projekt architektoniczno-budowlany budynku w branży architektonicznej, w zakresie ustalonym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - rzuty, przekroje, elewacje i opis techniczny
projekt ogrodzenia
projekt wykonawczy budynku, obejmujący detale budynku, wykazy okien, wykazy drzwi, szczegółowe projekty ślusarki (np. balustrady, kraty, podesty i pomosty robocze), charakterystykę energetyczną, kolorystykę elewacji oraz stosowne rysunki i wykazy w poszczególnych projektach branżowych
informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
przygotowanie tekstów wniosków i pism do Urzędów
dane do decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej (bilans terenu z załącznikiem graficznym)

Oferta | Projekty domów | Projekty budynków wielorodzinnych | Projekty obiektów technologicznych
Przebudowy i adaptacje obiektów istniejących | Obiekty użyteczności publicznej | Kontakt